Jedna z ilustracji do analizy przestrzeni pojazdu opublikowana w Domusie.