W przeddzień otwarcia wystawy. Prace umieszcono na podświetlonych słupach (na ostatnim planie fotografii).