Wskazówki poruszajace się po okręgu poruszane są skokowo o kąt odpowiadający 1 minucie przez 2 mikrosilniczki krokowe.