PROJEKTY WZORNICZE

 

  1. stworzenie projektu koncepcyjnego, szkiców, różnego typu modeli, wizualizacji itp.
  2. dopracowanie wybranego rozwiązania pod względem cech fizycznych, funkcjonalnośći, ergonomii, wyglądu, sposobu obsługi
  3. projekt szczegółowy - dokładne przedstawienie postaci produktu, kszałtu, wymiarów, użytych materiałów, dokumentacji rysunkowej, prezentacji, makiet, modeli 1:1 lub modeli redukcyjnych w przypadku większych realizacji

Cały proces projektowania odbywa się w ścisłej współpracy z inżynierami, technologami, specjalistami od marketingu, oraz osobami wyznaczonymi do podejmowania decyzji na danym etapie.

WSPARCIE SPRZEDAŻY

Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych, informacyjnych, opakowań, soisk targowych, itp.

 

Współpracuję na podstawie zawartych umów z inwestorem. Przy wstępnych rozmowach podaję konkretne zasady i sposoby działania, które są w dużym stopniu uzależnione od specyfiki firmy i produktu.

Zapraszam do wpółpracy

Marcin Matuszek.

Uczestnik warsztatów dla projektantów Zaprojektuj Swój Zysk dostarczających specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań dotyczących tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i skutecznego zarządzania wrowadzaniem ich na rynek. Pomorski Park Naukowo Techniczny w Gdyni.
www.zsz.com.pl

Uczestnik warsztatów łączonych dla projektantów i przedsiębiorców majacych na celu przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności współpracy w procesie rozwoju nowego produktu. Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Uczestnik warsztatów w laboratoruim światła PHILIPS OLAC koło Lionu - Francja.