Projekty nowsze, zrealizowane we większych lub mniejszych seriach.