Model tójkołowego roweru o zmiennej geoetrii. Cześć pracy dyplomowej.