PRACE

TEL

BLOG

PORTABLE FOOD SERVICE POINT PROJECT.

FOR HOT SMILEY, 2007.

PROJEKT PRZENOŚNEGO PUNKTU  GASTRONOMICZNEGO.

DLA HOT SMILEY, 2007.

The kiosk in version 001 was produced in several dozen units. This was also the first test version. In the meantime, based on user experience, I designed version 002. Version 002 was not implemented due to the 2008 crisis; the investor withdrew from further development.

 

The kiosk had its own water connection, a designated space and method for using water in 5-liter bottles, a sewage connection, space for an interchangeable sewage tank, sanitary facilities, its own high-power electrical installation, lighting, storage space, a designed transportation method on a special platform, and a method of placement on the ground.

 

It had all the necessary design approvals, such as occupational health and safety, fire, electrical, and sanitary arrangements for the whole of Poland, as well as resistance to snow and wind loads.

 

Material: polyester-glass composite, reinforced with a steel structure.

 

Manufacturer: Trigger Composites.

© 2023

  KONTAKT

 

+48 506 77 13 68
  mm@mm-design.pl

KONKURSY

NAGRODY

PUBLIKACJE

WYSTAWY

1997 NY

1998 KRAKÓW

2001 MEDIOLAN

2003 KRONBERG

WYBRANE PRACE (RÓŻNE dla RÓŻNORODNOŚCI)

PCR ONE 00
PCR ONE 01
Bacteromic

PCR cartridge box
Pomost
Meble ogrodowe
Organika
NMM historia budowa okrętów
SALA BHP historia stoczni gdańskiej
Valvex, krany
Spojkar
Hot Smiley
CallMeDoctor
Aroma Life
Lampa LED
Armani Warszawa
Pałac pod baranami - oświetlenie

Kolorystyki elewacji 

Kiosk w wersji 001 został wyprodukowany w kilkudziesięciu egzemplarzach. Była to równocześnie pierwsza wersja testowa. W międzyczasie, na podstawie, doświadczeń z użytkowania projektowałem wersję 002. Wersja 002 nie została zrealizowana z powodu kryzysu z 2008 roku, inwestor wycofał się z rozwijania działalności. 

Kiosk posiadał własne przyłącze wody, przewidziane miejsce i sposób na korzystanie wody w 5 litrowych butlach, przyłącze do odprowadzania ścieków, miejsce na wymienny zbiornik na ścieki , zaplecze sanitarne, własną instalację elektryczną wysokiej mocy, oświetlenie, przestrzeń magazynową, zaprojektowany sposób transportu na specjalnej platformie oraz sposób posadowienia na gruncie. 

Posiadał wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe, jak BHP, przeciw pożarowe, elektryczne i Sanepidu na całą Polskę, wytrzymałość na obciążenie śniegiem i wiatr.

Materiał: kompozyt poliestrowo-szklany , wzmocnienie konstrukcją stalową.

Producent: Trigger Composites