PRACE

TEL

BLOG

2003 Kronberg

2001 Mediolan Milano

"ZEGAR" - competition, Design Biennale in Krakow.

 

"TIMESEER" - the final work, the model was presented at the post-competition exhibition in Krakow's Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art.

 

The clock displays time from both sides, with the hands moving around the circumference, but with the difference that on the reverse side, the clock runs backward.

 

To make it easier to distinguish the sides, only 2 hours were highlighted, 3 and 9, which were swapped on the reverse side.

 

I crafted the model from metal, epoxy resin, and plastic sheets.

"ZEGAR"  - konkurs, Biennale Sztuki Projektowania w Krakowie.

 

"CZASOWID" - praca finałowa, model został zaprezentowany na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.


Zegar wskazuje czas z obydwu stron, wskazówki poruszają się po obwodzie, z tą różnicą że z drugiej strony zegar chodzi wstecz. 

Aby łatwiej odróżnić strony wyróżnione zostały tylko 2 godziny, 3 i 9, które na odwrotnej stronie zostały zamienione miejscami.

 

Model wykonałem z metalu, żywicy epoksydowej i arkuszy tworzywa sztucznego. 

1998 Kraków

Nagroda specjalna za rozwiązanie techniczne w międzynarodowym konkursie "The SEKI Cut Competition" na narzedzie do cięcia. 
Praca powstała na 3 roku studiów w pracowni prof. Jacka Popka.

 

Na konkurs został wysłany działający model wraz z planszą, która została wykonana za jego pomocą. Model pozostał własnością The Seki Cutlery Industry. Dokumentacja fotograficzna nie zachowała się. Nagrodzone 4 prace zostały wybrane spośród około 1500 nadesłanych projektów.

1997 NY

Notka prasowa:

 

Specjalna nagroda Seki za rozwiązanie techniczne trafiła do Marcina Matuszka z Polski za 'Mniam-Mniam', unikalny dziurkacz w formie mechanicznego ołówka .

 

Juror Kazuo Kimura, przewodniczący Międzynarodowego Centrum Projektowego w Nagoi, Japonia, powiedział:

 

"W poprzednich konkursach widzieliśmy podstawowy nóż kuchenny lub nożyczki z modyfikacją ich kształtu lub przeprojektowany  już istniejący zestaw sztućców.

 

Jest to więc całkiem świeże  spojrzenie w odniesieniu do tamtych prac  - unikalne narzędzie do dziurkowania papieru, które można używać na wiele nowych interesujących sposobów.

 

To jest to, co mam na myśli, mówiąc o ponownym przemyśleniu pojęcia, podstaw, koncepcji 'cięcia'".

© 2023

  KONTAKT

 

+48 506 77 13 68
  mm@mm-design.pl

KONKURSY

NAGRODY

PUBLIKACJE

WYSTAWY

1997 NY

1998 KRAKÓW

2001 MEDIOLAN

2003 KRONBERG

WYBRANE PRACE (RÓŻNE dla RÓŻNORODNOŚCI)

PCR ONE 00
PCR ONE 01
Bacteromic

PCR cartridge box
Pomost
Meble ogrodowe
Organika
NMM historia budowa okrętów
SALA BHP historia stoczni gdańskiej
Valvex, krany
Spojkar
Hot Smiley
CallMeDoctor
Aroma Life
Lampa LED
Armani Warszawa
Pałac pod baranami - oświetlenie

Kolorystyki elewacji 

A special Seki award for technical merit in the international competition 'The SEKI Cut Competition' for a cutting tool. The work was created during the 3rd year of studies in Prof. Jacek Popek's class.

 

In the competition, a functional model was submitted along with the board that was created using it. The model remained the property of The Seki Cutlery Industry. Photographic documentation did not survive. The 4 awarded works were selected from approximately 1500 submitted projects

Press release:

A special Seki award for technical merit went to Marcin Matuszek of Poland for 'Mniam-Mniam', a unique paper punch in the form of a mechanical pencil. 

Juror Kazuo Kimura, chairman of the International Design Center in Nagoya, Japan, said:

"In past competotions we've seen the basic kitchen knife or scissors with a modification to its shape, or a redesign of some already existing cutlery set. 

It is thus a quite fresh contrast to find this work from Poland, a unique paper punch tool that can be used in many interesting new ways. 

This is what I mean by rethinking the notion, the basis, the concept of 'cut' ".