PRACE

TEL

BLOG

Merytorycznie:

dr Jerzy Litwin
dr Robert Domżał

Plastycznie: 

Marcin Matuszek - całość
Mateusz Pęk - rysunki współczesne

Wykonanie:

Marcin Matuszek, ekipa muzeum,
Marek Korzeniowski, Jacek Partyka.

Wydruki, plansze : Paweł Żelazny.

 

Stała ekspozycja w Spichlerzach na Ołowiance wzbogacona

została o wystawę pt. „Europejskie budownictwo okrętowe

w XVI–XVIII wieku”. Prezentowane są na niej modele stat-

ków i okrętów, narzędzia szkutnicze i ciesielskie (część z nich

została wydobyta z wraków statków z XVIII wieku) oraz obrazy

marynistyczne. Centralnym punktem tej ekspozycji jest makie-

ta przedstawiająca stocznię nadbałtycką, którą w skali 1:50

wykonali według rysunku ideowego szwedzkiego konstruktora

z XVII wieku Ake Ralamba modelarze NMM Mirosław Brucki

i Jarosław Kosmalski. Zobaczyć tu też można najcenniejsze

i najstarsze modele historycznych statków ze zbiorów NMM,

m.in. model osiemnastowiecznej fregaty „Nayade” oraz model

trzymasztowego galeonu wykonany na początku XVIII wieku

(najprawdopodobniej w 1719 r. – sugeruje to data na jedynym

zachowanym żaglu) – „Ofiara Abrahama”. Wystawę uzupeł-

niają m.in. pozyskane niedawno do zbiorów Muzeum modele:

kadłuba francuskiego okrętu liniowego „L’Artesien” i angiel-

skiej fregaty „Juno” oraz statków bałtyckich z XVIII wieku,

takich jak galiot, fluita, hoker i kat. Ciekawym elementem eks-

pozycji jest kopia obrazu wotywnego, przedstawiającego turec-

ką galerę, z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

w Szczepanowie koło Tarnowa. W XVI–XVII wieku Polacy jako

jeńcy wojenni i niewolnicy trafiali na galery tureckie (a także

piratów berberyjskich i algierskich). Czasem, wykupieni lub

po szczęśliwie zakończonej ucieczce, powracali do rodzinnych

miejscowości i składali w kościołach wota – obrazy i modele

statków – w podziękowaniu Opatrzności za odzyskanie wolno-

ści. Autorem scenariusza wystawy jest dr Jerzy Litwin, komi-

sarzem dr Robert Domżał, a oprawę plastyczną przygotował

Marcin Matuszek

Permanent Exhibition Design at the National Maritime Museum in Gdańsk.

Projekt ekspozycji stałej w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

© 2023

  KONTAKT

 

+48 506 77 13 68
  mm@mm-design.pl

KONKURSY

NAGRODY

PUBLIKACJE

WYSTAWY

1997 NY

1998 KRAKÓW

2001 MEDIOLAN

2003 KRONBERG

WYBRANE PRACE (RÓŻNE dla RÓŻNORODNOŚCI)

PCR ONE 00
PCR ONE 01
Bacteromic

PCR cartridge box
Pomost
Meble ogrodowe
Organika
NMM historia budowa okrętów
SALA BHP historia stoczni gdańskiej
Valvex, krany
Spojkar
Hot Smiley
CallMeDoctor
Aroma Life
Lampa LED
Armani Warszawa
Pałac pod baranami - oświetlenie

Kolorystyki elewacji